Kronbacken

Kronbacken är belägen i Falerum i Åtvidabergs kommun, endast 20 mil söder om Stockholm och med goda förbindelser. På Kronbacken finns 21 platser fördelat på två typer av boenden.

Vårt kollektiva boende har 5 platser. Varje plats har enskilt rum med egen dusch och toalett, gemensamhetsutrymmen är kök & allrum. I de fristående radhusen som finns på området finns 16 st fullt utrustade lägenheter om 2 rum och kök på 70 kvadratmeter. Alla hus ligger i markplan och är lättillgängliga även för personer med vissa rörelsehinder.

Här finns möjlighet till gemensamma måltider i den på området belägna restaurangen och även möjlighet för klienten att på egen hand laga mat i sin lägenhet. 

Målgrupp

Män och kvinnor i ålder 22-65 år som till följd av mental ohälsa och/eller missbruk har nedsatt förmåga till socialt samspel, så som att upprätthålla och bibehålla professionella och privata relationer. Den här målgruppen har behov som kan innebära att livet på institution ställer för höga krav på samspel och traditionellt boendestöd inte räcker till. Ofta har den här målgruppen provat flera behandlingsformer utan att nå framgång.

Par
Bostäderna omfattar 70 m2 vilket möjliggör att placera i par på Kronbacken

Verksamhetens innehåll 

På Kronbacken kan vi erbjuda din klient en stabil fysisk och meningsfull social miljö i syfte att främja en positiv individuell utveckling. Vi tror att vi med vår höga personaltäthet har goda förutsättningar att kunna tillgodose din klients individuella behov och önskemål. Detta genom att vi utifrån vår samlade kompetens i form av socionom, arbetsterapeut, konsulterad beroendeläkare, sjuksköterska, drogterapeut, praktiksamordnare och erfaren behandlingspersonal bedriver vårt dagliga arbete med utgångspunkt i en helhetssyn på människan. Vårt sätt att arbeta parallellt med en individs olika behovsområden har stöd i aktuell forskning kring samsjuklighet hos människor samt är i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi har möjlighet att administrera LARO-programmet för din klients räkning.

Klienten tilldelas en mentor som, jämte föreståndaren, har huvudansvar för klientens vistelse och genomförandeplan. Utifrån en individuell utredning där bland annat klientens funktionsnivå identifieras skapas ett schema där målsättningen är daglig sysselsättning, ADL-träning och stöd i vardagen. Verksamheten på Kronbacken innehåller aktiviter så som; estetisk verksamhet och natur med möjlighet till såväl friskvård som fiske. Gemensamma utflykter arrangeras löpande. En målsättning hos oss är att alla som kan på sikt ska ha en meningsfull sysselsättning. Det kan vara i form av studier, anpassad praktik på arbetsplats eller ett riktigt arbete i någon form. Alla våra insatser utvärderas regelbundet vars resultat sätts i relation till en gemesamt satt målsättning.

 

Har du frågor om verksamheten eller önskar placera hos oss kontaktar du Fredrik eller Veronica. 

Veronica Gustafsson 

Teamledare

Telefon: 0722 - 39 95 57 
E-post: 

Fredrik Wretman

Föreståndare 

Telefon:076-6477138
E-post: