Villa Andrum

Villa Andrum HVB 

Målgruppen: Vuxna, samsjukliga män, 22-65 år. 

Behandlingsinnehåll: Behandlingen på Villa Andrum ges till största delen individuellt utifrån KBT-samtal, CRA  och ÅP. Vissa inslag i vistelsen på Villa Andrum är gruppbaserade och kollektiva. Vi erbjuder även 12-steg, Kriminalitet som livsstil och stödsamtal med SSK för den som önskar. 

Vårt val att arbeta parallellt med den inskrivnes olika behovsområden har stöd i aktuell forskning kring samsjuklighet hos människor samt är i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi har möjlighet att administrera LARO-programmet och medicinering för din klients räkning.

Nivåer: Vi har tre nivåer för placering och insats på Villa Andrum som utgår från klientens behov, förmågor, grad av problemskapande beteende och hänsyn. 

Bemanning: Utöver grundbemanning med Föreståndare, Beh.ansvarig och Behandlare finns sjuksköterska och arbetsterapeut anställd i verksamheten. Läkare är ansluten via konsultavtal.

Geografiskt läge: Villa Andrum är beläget i Söderköpings kommun. 
Norrköping med tåg och flyg ligger endast 20 minuter bort

 

Har du frågor om verksamheten eller önskar placera hos oss så kontaktar du Fredrik eller Stefan. 

Fredrik Wretman 

Föreståndare

Mail:
Telefon: 076-6477138

Stefan Samzelius

Behandlingsansvarig 

Mail: 
Telefon: 0702-031328