SAMTALSSTÖD

Samtalsstöd innebär individuell mottagning, parsamtal, anhörigstöd och familjesamtal.

Våra klienter kommer så väl privat som på uppdrag av kommun, stat, landsting, arbetsgivare eller företagshälsovård. Problembilden är varierande med allt ifrån oro, depression och ångestproblematik till olika grader av beroendeproblamtik.

Behandlingsmetoden baseras på en individuell utredning där insatsen sedan kan innefatta exempelvis MI (motiverande samtal), KBT (kognitivbeteendeterapi), HAP (haschavvänjningsprogram), återfallsprevention eller insatser mot spelberoende.

Insatsen startar alltid med början i ett eller två utredningssamtal var på insatsen utformas avseende innehåll och omfattning. På Vision Omsorg finns kompetens att genomföra fysisk provtagning och diverse utredningsinstrument så som ASI. 

Kontakt för tidsbokning och mer information

Dimitar Petrovski
Alkohol- & Drogterapeut
KBT-terapeut 

Telefon: 011 - 400 99 02
Mail: